Alexis Stone – Jocelyn Wildenstein

Millennium FX / Alexis Stone – Jocelyn Wildenstein

Alexis Stone – Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein likeness prosthetic makeup on Alexis Stone – Balenciaga Paris Couture Show

Image copyright: Perrine Mercier
Video: Alexis Stone